Bestyrelse

Formand

Henrik Dalsgaard Rokkjær, Scan-Tech
dalsgaard@scantech.as

Bestyrelsesmedlem

Carl Johan Jensen, SeaCom
info@seacom.dk 

Kasserer

Julie Møhl Laursen, NepCon
jml@nepcon.net

Foreningens bank konto til indbetaling vedr. leje af kantine eller kontingent:
Reg; 2211
Kontonr: 8968104161